POLYMINIUM ROOF
Pof-Product POLYMINIUM ROOF

POLYMINIUM ROOF

POLYMINIUM ROOF หลังคาโพลีมีเนียม อลูมีเนียม + โพลีเมอร์ นวัฒกรรมใหม่ล่าสุดของหลังคา หลังคาโพลีมีเนียม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและข้อพกพร่องของหลังคาในรูปแบบอื่นๆให้หมดไป ด้วยนวัฒกรรมใหม่และเทคโนโลยีการผลิตแบบพิเศษ โดยการผสมผสานวัสดุที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมหลายชนิดเข้าด้วยกัน ชั้นผิวบนและล่างเป็นอลูมิเนียมที่มีความหนา ซึ่งมีน้ำหนักเบา สะท้อนความร้อนได้ดี ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน ชั้นกลางเป็นฟองอากาศขนาดเล็ก ทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนและชั้นผิวล่างเป็นอลูมิเนียมที่เบา ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั้นเพื่อลดเสียง เพิ่มความแข็งแรงให้กับหลังคาโพลีมีเนียม […]

POLYMINIUM ROOF Read Post »

, , ,