Menu

POF SHRINK FILM

ฟิล์มหด polyolefin มีคุณสมบัติเด่นในด้านความแข็งแรงทนต่อการฉีกขาด สีใสมันวาว ปลอดภัยไม่มีสารพิษปนเปื้อน เหมาะกับการแพ็คสินค้าที่ต้องการซีลปิดทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกสัมผัสกับสินค้า ฟิล์มหดโพลีโอลีฟินยี่ห้อ “BAWO” สามารถผลิตได้ทั้งเป็นม้วน และตัดเป็นถุงตัดเปิด 1 ด้าน, 2 ด้าน หรือ ตัดเปิดรีดโค้ง สามารถพิมพ์ลวดลาย Art work สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความสวยงามของ Packaging โดยพิมพ์ได้ตั้งแต่ 1 – 10 สี อีกทั้งฟิลม์หดโพลีโอลีฟินยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องแพ็คต่างๆ ไม่ว่าจะเครื่อง L-Seal, เครื่องแพ็คห่่อแนวนอน,ฟิล์มหดโพลีโอลีฟินยี่ห้อ “BAWO” มีความหลากหลายให้เลือกใช้งาน

Scroll to Top