Menu

PE SHRINK FILM

PE SHRINK FILM

มีคุณสมบัติที่โดดเด่นตรงเนื้อฟิล์มจะมีความเหนียว ทำให้เหมาะกับการนำไปห่อหุ้มสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เช่น แพ็คโหลน้ำดื่ม, น้ำอัดลมกระป๋อง, อาหารกระป๋อง, โดยฟิล์มหด PE นิยมใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มหรือสินค้าขนาดใหญ่ ประโยชน์หลักๆของการใช้ฟิล์มหด PE คือการรวมสินค้าหนักๆเข้าด้วยกันเป็นแพ็คเพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้า

Scroll to Top